مادرقالب قوری آرزو

جزئیات محصول

مادر قالب آلومینیومی قوری جهت تولید به روش ریخته گری دوغابی

  • جنس: آلومینیوم
  • ریخته گری: توخالی دسته و لوله سر خود
  • ابعاد قطعه قبل از انقباض : قطر 13.3 و ارتفاع 14.5 سانتی متر

تصویر سه بعدی قوری آرزو

Loading file

قالب های آماده فروش دیگر

فهرست